Geen GPS en toch autonoom maaien?

Als de GPS-verbinding wegvalt bij het maaien van gras onder zonnepanelen op een zonnepark met een autonome maaimachine, kan de LIDAR normaliter niet direct de besturing overnemen. GPS is namelijk de primaire methode voor het bepalen van de locatie en positie van de autonome maaimachine, terwijl LIDAR voornamelijk wordt gebruikt om de omgeving te scannen en obstakels te detecteren.

Echter, de moderne Vector autonome maaimachines maken gebruik van meerdere sensoren en technologieën om de positie te bepalen en obstakels te detecteren. Als de GPS-verbinding wegvalt, kunnen deze systemen de taak van GPS overnemen en de positie van de maaimachine blijven bepalen.

Daarnaast is het bij de Vector autonome maaimachines zo dat ze zijn uitgerust met een inertial navigation system (INS) dat de beweging van de maaimachine kan volgen en de positie kan bepalen op basis van accelerometers en gyroscopen. Dit zorgt ervoor dat de positie behouden blijft als de GPS-verbinding verloren gaat. Doordat onze Vector leert van de vorige maairoutes, zal op basis van onder meer de LIDAR de maaimachine kunnen bepalen waar deze zich bevindt, zonder tussenkomt van de GPS. Op die manier zal de Vector dus uitstekend kunne blijven maaien onder de zonnepanelen en zodra de Vector weer GPS signalen opvangt, nauwkeurig bepalen waar deze zich bevindt en eventuele afwijkingen (in centimeters) direct corrigeren.

Als alle sensoren en technologieën falen, kan de autonome maaimachine mogelijk in een veilige modus schakelen, waarbij deze stopt met werken totdat de GPS-verbinding is hersteld. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat een operator de maaimachine handmatig bestuurt om deze terug te brengen naar een gebied met een betere GPS-ontvangst.

Kortom, hoewel LIDAR de GPS-verbinding niet kan vervangen als het gaat om het bepalen van de locatie en positie van de autonome maaimachine, kan het in combinatie met andere sensoren en technologieën helpen om de veiligheid en precisie van de maaimachine te handhaven als de GPS-verbinding verloren gaat.