ARBO inventarisatie overtuigd gemeente De Fryske Marren om te investeren in radiografische maaier

Afgelopen jaar maakte Gemeente De Fryske Marren een ARBO inventarisatie en evaluatie. Vanuit het onderhoud openbaar groen was aandacht voor het maaien van steile taluds en moeilijk bereikbare plaatsen. Radiografisch maaien biedt hierbij de oplossing. Met de bediener op een veilige locatie doet de maaier met afstandsbediening het moeilijke en soms gevaarlijke werk.

Na een inventarisatie van de locaties bleek dat het soms taluds betreft die een mooi maaibeeld vergen zoals de oude verdedigingswallen in het mooie stadje Sloten en soms ruigere hellingen zoals geluidswallen. Na een uitgebreide demo bleek de Spider ILD02 de machine die op beide soorten terrein prima uit de voeten kon.

Vandaag mochten wij de Spider ILD02 afleveren aan De Fryske Marren. Wij wensen de medewerkers veel plezierige werkuren toe!