De meerwaarde van een autonome maaimachine voor zonneparken

Maaimachine Zonneparken | Autonoom Maaien tussen Zonnepanelen | Vector Machines

Zonneparken worden steeds populairder als een bron van duurzame energie. In zonneparken wordt zonne-energie opgevangen en omgezet in elektriciteit. Om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen optimaal presteren, is het belangrijk dat ze schoon blijven en vrij zijn van obstructies. Dit is waar een autonome maaimachine voor zonneparken van pas komt. Veel zonneparken gebruiken momenteel maaimachines om het gras te maaien en de vegetatie te beheren, maar deze machines kunnen inefficiënt en tijdrovend zijn. Een oplossing voor dit probleem is de inzet van autonome maaimachines voor zonneparken. In dit artikel bespreken we de meerwaarde van deze machine voor zonneparken.

Wat is een autonome maaimachine?

Een autonome maaimachine is een machine die autonoom kan werken en die is ontworpen om gras en onkruid te maaien op moeilijk bereikbare plekken. Zelfrijdende maaimachines zijn geautomatiseerde machines die gras en vegetatie maaien zonder menselijke interventie. Deze machines worden vaak ingezet in openbare parken en sportvelden, maar zijn ook geschikt voor zonneparken. De machines zijn voorzien van sensoren en software die het mogelijk maken om het terrein te scannen en de maaibewegingen automatisch aan te passen. De machine is uitgerust met verschillende werktuigen, waaronder een maai-unit maar daarnaast kan het ook een borstelunit, een onkruidborstelunit, schoffel- of harkunit bevatten. Hierdoor kan de machine niet alleen gras en onkruid maaien, maar ook het onkruid verwijderen.

De Vector autonome maaimachine wordt aangedreven door elektrische motoren en kan autonoom werken dankzij geavanceerde software en sensoren. De Vector maaimachine is uitgerust met LiDAR-sensoren die een 3D-beeld van de omgeving creëren en de machine helpen om obstakels te detecteren en te vermijden. Daarnaast is de machine uitgerust met GPS.

Voordelen van autonome maaimachines voor zonneparken

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van autonome werktuigdragers in zonneparken:

Efficiëntie autonome maaimachine

De Vector autonome werktuigdrager zijn in staat om veel efficiënter te werken dan traditionele maaimachines. Omdat ze autonoom zijn, kunnen ze 24 uur per dag, 7 dagen per week werken, waardoor ze veel sneller en effectiever het terrein kunnen beheren. Dit betekent dat er minder tijd en geld wordt besteed aan het handmatig maaien van gras en vegetatie.

Nauwkeurigheid Vector WD2.0

Onze autonome Vector maaimachine met werktuigdrager is voorzien van sensoren en software die het mogelijk maken om het terrein nauwkeurig te scannen en de maaibewegingen aan te passen aan de omgeving. Dit betekent dat de machines in staat zijn om nauwkeuriger te maaien dan traditionele maaimachines, waardoor er minder kans is op beschadiging van de zonnepanelen en andere apparatuur op het terrein.

Veiligheid

Zelfrijdende maaimachines verminderen het risico op ongevallen op het terrein. Omdat er geen menselijke interventie nodig is, hoeven er geen medewerkers op het terrein aanwezig te zijn.

Een belangrijk aspect van de veiligheid van onze autonome werktuigdrager is het gebruik van veiligheidssensoren. Deze sensoren zijn essentieel om te voorkomen dat de machine tegen objecten aan botst, zoals bomen, hekken of voertuigen. De Vector autonome maaimachines zijn voorzien van verschillende soorten sensoren, zoals lidar-sensoren, die het terrein scannen en de machine in staat stellen om obstakels te detecteren en te vermijden.

Een ander belangrijk aspect van de veiligheid van zelfrijdende werktuigdragers zijn de noodstopknoppen. Deze knoppen worden gebruikt om de machine onmiddellijk te stoppen in geval van een noodgeval. Bijvoorbeeld, als een persoon in de buurt van de machine komt en er een botsing dreigt te ontstaan, kan de noodstopknop worden ingedrukt om de machine onmiddellijk te stoppen.

De noodstopknoppen op de Vector zijn gemakkelijk bereikbaar en deze worden regelmatig getest om er zeker van te zijn dat ze goed werken. De extra beveiliging is dat wanneer deze noodstop niet werkt, de Vector überhaupt niet zijn werk zal doen.

Een andere belangrijke veiligheidsmaatregel van onze autonome maaimachine is het instellen van veiligheidszones. Deze zones worden gebruikt om gebieden op het terrein aan te geven waar de machine niet mag komen. Bijvoorbeeld, als er een gebied is met gevaarlijke machines of elektrische apparatuur, kan dit worden aangegeven als een veiligheidszone.

Veiligheidszones kunnen worden ingesteld met behulp van geofencing-technologie. Hierbij worden GPS-coördinaten gebruikt om een virtuele grens rondom het terrein te creëren. Als de machine deze grens overschrijdt, wordt een waarschuwing verzonden naar de operator en wordt de machine automatisch gestopt.

Kosten beheer gras zonneparken

De kosten voor het beheer van gras op zonneparken kunnen sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het park, de frequentie van het maaien, het type maaimachine en de lokale arbeids- en brandstofkosten. Hieronder geven we een overzicht van de gemiddelde kosten voor het beheer van gras op zonneparken, rekening houdend met de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de kosten.

Grootte van het zonnepark

De grootte van het zonnepark is een belangrijke factor die van invloed is op de kosten van grasbeheer. Over het algemeen geldt dat hoe groter het park, hoe hoger de kosten voor het beheer van het gras. Dit komt omdat grotere parken meer tijd en middelen vereisen om te onderhouden.

Frequentie van maaien

De frequentie van het maaien kan ook van invloed zijn op de kosten van grasbeheer. Over het algemeen geldt dat hoe vaker het gras wordt gemaaid, hoe hoger de kosten zijn. Dit komt omdat er meer brandstof nodig is en er meer manuren worden besteed aan het maaien van het gras.

Type maaimachine

Het type maaimachine dat wordt gebruikt, kan ook van invloed zijn op de kosten van grasbeheer. Sommige maaimachines zijn duurder in aanschaf, maar vereisen minder onderhoud en brandstof. Aan de andere kant zijn sommige maaimachines goedkoper in aanschaf, maar vereisen ze meer onderhoud en brandstof.

Bespaar op lokale arbeids- en brandstofkosten

Lokale arbeids- en brandstofkosten kunnen ook van invloed zijn op de kosten van grasbeheer. In sommige regio’s zijn arbeids- en brandstofkosten hoger dan in andere regio’s, waardoor de kosten van grasbeheer hoger worden.

Op basis van de bovenstaande factoren kunnen de gemiddelde kosten voor het beheer van gras op zonneparken worden geschat op ongeveer € 500 tot € 800 per hectare per maaibeurt. Gemiddeld wordt het gras op een zonnepark driemaal per jaar gemaaid. Dat betekent dat op jaarbasis de kosten gemiddeld € 1500 tot € 2400,- per hectare bedragen. Een gemiddeld zonnepark is al gauw groter dan 15 hectare, wat de onderhoudskosten op jaarbasis minimaal € 22.500,- tot € 36.000,- maakt bij traditioneel groenbeheer. Dit omvat kosten voor brandstof, manuren, ziekteverzuim en onderhoudskosten van de maaimachines.

Het gebruik van autonome maaimachines zal leiden tot lagere kosten voor het beheer van gras op zonneparken. Onze Vector autonome maaimachine voor zonneparken vereist minder manuren en vermindert de brandstofkosten, waardoor de totale kosten voor het beheer van gras op zonneparken sterk zullen worden verlaagd. Een Vector kost circa € 90.000,- en gaat 8-10 jaar mee. De software- en onderhoudskosten van de vector zijn circa € 5.000,- per jaar. Dit maakt dat de totaalkosten van de Vector autonome werktuigdrager zo’n € 15.000,- per jaar. Daarmee bespaar je als exploitant dus zo’n 50% op je jaarlijkse kosten! Bovendien zal het gebruik van autonome maaimachines leiden tot een hogere efficiëntie en nauwkeurigheid, waardoor het maaien van het gras sneller en effectiever kan worden uitgevoerd.