Het belang van grasonderhoud op zonneparken: kosten

Kosten gras onderhoud maaien zonnepark | Autonoom grasmaaien zonnepark | Kosten groenonderhoud zonnepanelen | Vector Machines

Zonne-energie wint snel aan populariteit als hernieuwbare en duurzame energiebron. Zonneparken spelen een cruciale rol bij het benutten van deze schone energie, maar hun efficiëntie hangt niet alleen af van de prestaties van de zonnepanelen, maar ook van het juiste onderhoud van het omringende gras. In dit artikel gaan we in op de betekenis van grasonderhoud op zonneparken en gaan we dieper in op de kosten die hieraan verbonden zijn, zoals aanschaf of huur van maaimachines, onderhoudskosten, personeelstekort en stijgende personeelskosten, stijgende brandstofprijzen en ziekteverzuim.

Belang van goed grasonderhoud

Rendement zonnepanelen: Het onderhoud van het gras op een zonnepark is essentieel voor het optimaliseren van het rendement op de zonnepanelen. Hoog gras of onkruid kan zonlicht tegenhouden en schaduwen op de panelen werpen, waardoor de energieproductie afneemt. Regelmatig maaien en trimmen van gras rond de panelen zorgt voor onbelemmerde blootstelling aan zonlicht, waardoor de energieopwekking wordt gemaximaliseerd.

Warmteafvoer: Gras werkt als een natuurlijk koelmiddel voor de grond onder de panelen. Het helpt overtollige warmte die door de zonnepanelen wordt gegenereerd af te voeren, bekend is dat de opbrengst van zonnepanelen hoger is, bij lagere temperaturen. Daarnaast voorkomt het ook oververhitting en verbetert een goede warmteafvoer de levensduur en efficiëntie van de zonnepanelen.

Bodemerosie preventie: Het gras op zonneparken speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van bodemerosie. Door regenval te absorberen en de grond bij elkaar te houden, helpt het de stabiliteit van de locatie te behouden, waardoor het risico op erosie en mogelijke schade aan de infrastructuur van zonnepanelen wordt verminderd.

Biodiversiteit en ecologisch evenwicht: Zonneparken hebben het potentieel om ecologische toevluchtsoorden te creëren. Door het gras zorgvuldig te beheren, kan een breed scala aan plantensoorten worden aangemoedigd om te groeien, ter ondersteuning van lokale dieren in het wild, bestuivers en nuttige insecten. Dit bevordert de biodiversiteit en draagt bij aan het algemene ecologische evenwicht.

Eerder schreven we al over het belang van grasonderhoud op zonneparken en de impact van de vegetatie rond zonnepanelen.

Kosten grasonderhoud zonneparken

Maaimachine kopen of huren: om het gras op een zonnepark effectief te onderhouden, zijn gespecialiseerde maai- en trimmachines nodig. Deze machines kunnen direct worden gekocht of gehuurd, afhankelijk van het budget van het zonnepark. Ook de grootte van het park heeft invloed, namelijk of de inzet van een enkele machine voldoende is of dat er meer en zwaarder geschut moet komen. De aanschaf van de machines kan aanzienlijke initiële kosten met zich meebrengen, terwijl huren flexibiliteit biedt (echter op langere termijn uiteraard duurder is dan het zelf aanschaffen van een of meerdere maaimachines).

Onderhoudskosten: zoals alle machines, vereist een professionele maaimachine regelmatig onderhoud, reparaties en vervanging van onderdelen. Bij onderhoud zie je dat de materiaal- en onderhoudskosten (uren personeel) jaarlijks stijgen. Regelmatig en goed onderhoud is echter wel essentieel om de levensduur en efficiëntie van de machines te waarborgen, ook al krijg je te maken met deze stijgende onderhoudskosten.

Personeelstekort: Het personeelstekort op de arbeidsmarkt blijft groeien en heeft ook zijn weerslag op het gebied van grasonderhoud. Steeds meer bedrijven hebben moeite om gekwalificeerd personeel te vinden voor deze taken, wat leidt tot uitdagingen bij het onderhouden van groene ruimtes.

Personeelskosten: Alhoewel er een groot tekort is aan groenbeheerders, hebben zonneparken wel gekwalificeerd personeel nodig om de machines (maaimachines) te bedienen en te onderhouden. Dit personeel kan bestaan uit operators, supervisors en technici. Personeelskosten omvatten lonen, secundaire arbeidsvoorwaarden en training, waarmee rekening moet worden gehouden bij het budgetteren voor grasonderhoud.

Stijgende brandstofprijzen: Brandstofkosten kunnen een aanzienlijke impact hebben op de totale onderhoudskosten van een zonnepark. Maaimachines, nu vaak nog aangedreven door fossiele brandstoffen, verbruiken verschillende hoeveelheden brandstof, afhankelijk van de grootte van het zonnepark en de frequentie van het grasmaaien. De nog altijd stijgende brandstofprijzen leiden tot hogere operationele kosten de komende jaren.

Ziekteverzuim/ afwezigheid: ziekteverzuim van werknemers kan de onderhoudsschema’s voor gras verstoren, wat leidt tot verminderde efficiëntie en mogelijk hogere kosten. Het is essentieel voor zonneparken om back-upplannen of alternatieve regelingen te hebben om de gevolgen van ziekteverzuim te verminderen en ononderbroken grasonderhoud te garanderen.

Oplossing: autonome maaimachine voor zonneparken

Goed grasonderhoud is cruciaal voor de optimale prestaties en levensduur van zonneparken. Het zorgt voor maximale paneelefficiëntie, voorkomt bodemerosie, bevordert de biodiversiteit en helpt overtollige warmte af te voeren. Het is echter zo dat de kosten voor het grasonderhoud (per hectare) relatief hoog zijn en door de oplopende personeels- en brandstofkosten, alleen maar zullen toenemen.

Autonome Maaimachine met Werktuigdrager Zonneparken | Autonoom Maaien onder Zonnepanelen | Vector Machines

Om die reden is de autonome maaimachine Vector WD2.0 dé oplossing voor het grasonderhoud op zonneparken. Een autonome maaimachine biedt tal van kostenbesparende voordelen voor grasonderhoud op zonneparken. Hier is een beknopte lijst met de voordelen ervan:

Lagere arbeidskosten: Autonome maaimachines maken handmatige arbeid overbodig, waardoor de personeelskosten voor grasonderhoud op zonneparken worden verlaagd.

Verhoogde efficiëntie: deze maaimachines werken autonoom en bestrijken het zonnepark zonder menselijke tussenkomst. Ze kunnen continu werken, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd en de tijd die nodig is voor grasonderhoud wordt verkort.

Lagere onderhoudskosten: autonome maaimachines zijn ontworpen voor duurzaamheid en vereisen minimaal onderhoud in vergelijking met traditionele maaiers. Dit leidt tot lagere onderhoudskosten en minder uitvaltijd, waardoor consistent grasonderhoud wordt gegarandeerd.

Brandstofefficiëntie: De Vector WD2.0 autonome maaimachines zijn elektrisch aangedreven, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd en de brandstofkosten worden geminimaliseerd. Van zonneparken wordt, al dan niet verplicht, verwacht dat ze rekening houden met de omgeving en de natuur respecteren. Het is niet meer van deze tijd om dan met brandstof aangedreven maaimachines het gras te onderhouden. De Vector werktuigdrager met maaidek is emissie-vrij (uitstoot vrij) wat ook voor de publieke perceptie nog eens een extra pluspunt is.

Precisie en consistentie: Autonome maaiers zijn uitgerust met geavanceerde technologie, zoals GPS en (lidar)sensoren, waardoor ze nauwkeurig kunnen navigeren en maaien. Ze zorgen voor consistente maaihoogtes en -patronen, waardoor het hele zonnepark er esthetisch aantrekkelijk uitziet.

Bewaking en bediening op afstand: De Vector autonome maaimachines bieden mogelijkheden voor bewaking en bediening op afstand. Er wordt een camera op de Vector geplaatst, waardoor operators de voortgang kunnen volgen, instellingen kunnen aanpassen en eventuele problemen op afstand oplossen, waardoor de behoefte aan toezicht ter plaatse en mogelijke reiskosten worden verminderd.

Kostenbesparingen op lange termijn: hoewel de investering vooraf voor autonome maaimachines hoger zullen zijn dan traditionele benzine aangedreven maaimachines, wegen de kostenbesparingen op de lange termijn zwaarder dan de initiële kosten. Lagere arbeids-, onderhouds- en brandstofkosten, in combinatie met verhoogde efficiëntie, resulteren in aanzienlijke besparingen in de loop van de tijd. Hiervoor biedt een kostprijs per hectare een duidelijk overzicht, dit kunnen wij voor ieder zonnepark feilloos onderbouwen.

Verbeterde veiligheid: met autonome maaimachines wordt het risico op ongevallen en letsel bij personeel geminimaliseerd. Dit draagt bij aan een veiligere werkomgeving, waardoor mogelijke aansprakelijkheden en bijbehorende kosten worden verminderd.

Verbeterde productiviteit: Door autonome maaimachines het grasonderhoud te laten uitvoeren, kan het personeel zich concentreren op andere kritieke taken met betrekking tot de werking van zonneparken, waardoor de algehele productiviteit en kosteneffectiviteit verder worden verbeterd.

Kortom, autonome maaimachines bieden een kosteneffectieve oplossing voor grasonderhoud op zonneparken, met lagere arbeidskosten, verhoogde efficiëntie, lagere onderhoudskosten, brandstofefficiëntie, precisie, kostenbesparingen op de lange termijn, verbeterde veiligheid en verbeterde productiviteit. Deze voordelen maken van autonome maaimachines een verstandige investering voor exploitanten van zonneparken die op zoek zijn naar efficiënte en economische oplossingen voor grasonderhoud.