Waarom autonoom grasmaaien op zonneparken beter is dan handmatig grasonderhoud

Autonoom Grasmaaien Zonnepark | Voordelen autonome maaimachine onder zonneparken | Geen uitstoot grasmaaien | Vector Machines

Als beheerder of exploitant van zonneparken, heb je ongetwijfeld al eens je hoofd diep gebogen over de jaarlijkse onderhoudskosten. Het grasonderhoud vraagt gemiddeld genomen al snel zo’n 700,- euro per ha (exclusief het afvoeren van het gras). Maar toch houdt het overstappen naar een goedkoper alternatief als autonoom grasmaaien, sommige exploitanten nog tegen. In dit artikel behandelen we een uitgebreide lijst van argumenten die in overweging zouden moeten worden genomen.

Voordelen van grasonderhoud op een zonnepark

Als exploitant of beheerder van een zonnepark is het belangrijk om te begrijpen hoe belangrijk het is om het gras onder zonnepanelen te onderhouden. Of het nu handmatig of autonoom is, goed en voldoende onderhoud is van groot belang. Dit kunnen voordelen zijn zoals het voorkomen van onkruidgroei, het verminderen van brandgevaar, het verbeteren van de toegang voor onderhoudspersoneel en het verbeteren van de algehele esthetiek van het zonnepark.

Het onderhoud van het gras onder zonnepanelen is dus wel degelijk een cruciaal aspect van het beheer van een zonnepark dat niet over het hoofd mag worden gezien. Hoewel de primaire focus van zonneparken het benutten van hernieuwbare energie is, brengt het zorgen voor goed grasonderhoud tal van voordelen met zich mee die bijdragen aan de algehele efficiëntie, veiligheid en esthetiek van het park.

Onkruidpreventie

Regelmatig grasonderhoud speelt een cruciale rol bij het voorkomen van onkruidgroei in zonneparken. Onkruid kan snel de ruimte onder zonnepanelen binnendringen en met het gras concurreren om voedingsstoffen, zonlicht en water. Ongecontroleerde onkruidgroei kan de gezonde groei van het gras belemmeren, wat leidt tot een aangetast ecosysteem. Door het gras regelmatig te maaien, kan onkruid op afstand worden gehouden, waardoor de vitaliteit en integriteit van de vegetatie behouden blijft.

Vermindering van brandgevaar

Door het gras onder zonnepanelen te onderhouden, wordt het brandgevaar in zonneparken verminderd. Droog en overwoekerd gras kan zeer brandbaar worden, vooral in droge of hete gebieden. Bij het uitbreken van brand kan de aanwezigheid van goed onderhouden en regelmatig gemaaid gras fungeren als brandgang, waardoor de verspreiding van vlammen wordt belemmerd en de waardevolle zonne-infrastructuur wordt beschermd. Door het gras kort te houden, wordt bovendien het risico op accidentele brand veroorzaakt door warmteophoping of elektrische problemen geminimaliseerd.

Verbeterde toegang voor onderhoudspersoneel

Goed grasonderhoud zorgt voor een betere bereikbaarheid voor onderhoudspersoneel binnen het zonnepark. Technici en werknemers hebben gemakkelijke toegang tot de zonnepanelen nodig voor inspectie, reiniging en reparaties. Overwoekerd gras verspert hun pad en maakt manoeuvreren rond de panelen moeilijk. Regelmatig maaien zorgt voor onbelemmerde beweging en verbetert de operationele efficiëntie, waardoor de tijd en moeite die nodig is voor onderhoudstaken wordt verminderd. En dit heeft dan uiteraard weer direct invloed op de kosten.

Verbeterde esthetiek

Grasonderhoud vergroot de aantrekkingskracht van zonneparken aanzienlijk. Een goed verzorgde en gemanicuurde grasmat voegt een vleugje elegantie en professionaliteit toe aan het algehele uiterlijk van het park. Esthetisch aantrekkelijke zonneparken kunnen de publieke perceptie en acceptatie door de gemeenschap positief beïnvloeden.

Erosie controle

Gras speelt een cruciale rol bij de bestrijding van bodemerosie, met name in hellende delen van zonneparken. De wortels van het gras binden de grond samen, waardoor erosie door wind en wegstromend water wordt voorkomen. Erosie kan leiden tot bodemdegradatie, sedimentatie in nabijgelegen waterlichamen en mogelijke schade aan de zonne-infrastructuur. Goed grasonderhoud zorgt voor stabiliteit van de bodem, minimaliseert risico’s op erosie en behoudt de integriteit van het park op de lange termijn.

Uitdagingen van handmatig grasonderhoud

Het onderhoud van het gras onder zonnepanelen in een zonnepark is dus een belangrijke taak die verschillende uitdagingen met zich meebrengt. Hoewel handmatig gazononderhoud (nu nog) een gangbare praktijk is, is dit niet zonder moeilijkheden en kosten. Er zijn wel degelijke uitdagingen die gepaard gaan met het handmatig maaien van gras onder zonnepanelen, denk hierbij aan beperkte toegang, mogelijke schade aan zonnepanelen, verhoogde arbeidsvereisten en veiligheidsproblemen voor personeel dat in de buurt van de panelen werkt.

Beperkte toegang voor handmatig grasmaaien onder zonnepanelen

Een van de belangrijkste uitdagingen van handmatig gazononderhoud op zonneparken is de beperkte toegang tot het gras onder de zonnepanelen. De smalle openingen tussen de panelen maken het moeilijk voor traditionele grasmaaiers om te navigeren. Deze beperking vormt een grote uitdaging voor het onderhoudspersoneel, aangezien ze voorzichtig moeten manoeuvreren om contact met de panelen te vermijden en tegelijkertijd effectief gras te maaien. Beperkte toegang kan leiden tot ongelijkmatig of onvolledig maaien, wat gevolgen heeft voor de algehele esthetiek en functionaliteit van het park. Daarnaast is het niet moeilijk om je voor te stellen dat het werken in deze moeilijke omstandigheden, niet bevorderlijk is voor het fysieke gestel van deze uitvoerende mensen.

Potentiële schade aan zonnepanelen

Handmatig gazononderhoud kan een risico vormen op mogelijke schade aan de zonnepanelen zelf. De aanwezigheid van zwaar materieel en traditionele grasmaaiers in de buurt van de panelen vergroot de kans op onbedoelde botsingen of contact, wat kan leiden tot krassen, barsten of zelfs ernstigere schade aan de panelen. Dergelijke schade brengt niet alleen de efficiëntie en prestaties van de zonnepanelen in gevaar, maar brengt ook extra kosten met zich mee voor reparatie of vervanging.

Verhoogde arbeidsvereisten

In vergelijking met autonome maaimachines als de Vector WD2.0 vereist handmatig gazononderhoud onder zonnepanelen een grotere arbeidsinvestering. Het gaat meestal om het inzetten van een team die het gras nauwgezet maaien, in de buurt van de zonnepanelen. Dit verhoogt niet alleen de arbeidskosten, maar verlengt ook de tijd en moeite die nodig is voor onderhoud. Naarmate zonneparken blijven groeien, vergroot de schaalvergroting de uitdagingen van handmatige gazonverzorging nog meer.

Veiligheidsproblemen voor personeel

Handmatig gazononderhoud levert veiligheidsrisico’s op voor het personeel dat in de buurt van de zonnepanelen werkt. De aanwezigheid van elektrische apparatuur en bedrading, gecombineerd met de noodzaak om voorzichtig te manoeuvreren rond zonnepanelen, verhoogt het risico op ongevallen en verwondingen. Werknemers moeten voorzichtig zijn om elektrische gevaren, ze struikelen over kabels of lopen kans op letsel door het oneffen terrein. De nabijheid van elektrische hoogspanningssystemen vereist strikte veiligheidsprotocollen en verhoogde waakzaamheid, wat de complexiteit van handmatig gazononderhoud verder vergroot.

Tijd en kosten

Handmatig gazononderhoud op zonneparken is een tijdrovend proces, waarbij herhaalde inspanningen nodig zijn om het gras onder zonnepanelen op een optimale lengte te houden. De langere duur die nodig is voor handmatig maaien kan leiden tot hogere arbeidskosten, wat van invloed is op de totale operationele kosten van zonneparken. Gemiddeld genomen liggen de onderhoudskosten per hectare boven de 700,- euro. Dit bedrag loopt nog op wanneer het gras ook afgevoerd dient te worden (wegens voorschriften). Bovendien vermindert het repetitieve karakter van de taak de beschikbaarheid van onderhoudspersoneel voor andere kritieke taken binnen het zonnepark.

Prestaties en efficiëntie autonome maaimachine zonneparken

De Vector autonome werktuigdrager met maaidek is een veelbelovende oplossing voor grasonderhoud in zonneparken en biedt verbeterde prestaties, efficiëntie en operationele voordelen in vergelijking met handmatige maaimethoden. Logischerwijs willen exploitanten en managers van zonneparken willen graag de mogelijkheden van autonome maaiers begrijpen, inclusief hun maaicapaciteit, tijdsefficiëntie in grote gebieden en onderhoudsvereisten.

Obstakelmaaier palenmaaier op maaidek autonome maaimachine maairobot Vector Machines

Maaicapaciteit

De Vector autonome maaier is ontworpen om efficiënt grote gebieden te maaien, waardoor ze ideaal zijn voor de uitgestrekte grasvelden van zonneparken. De maaicapaciteit van deze machines is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de staat van het terrein (hellingen en oneffenheden), de kwaliteit van het gras (heeft invloed op snelheid van de machine) en de breedte tussen de rijen zonnepanelen. Onze autonome machine kan in verschillende snelheden maaien (gemiddeld 4km per uur) en met een maaidek van 130cm breed, betekend dit dat er flink wat gemaaid wordt per uur.

De Vector werkt gemiddeld genomen zo’n 6 uur onafgebroken en keert dan terug naar het oplaadstation. Daar zal het vervolgens 6 uren opladen, om vervolgens weer 6 uren te maaien. Dit is dus volledig autonoom, zonder menselijke tussenkomst. Het omwisselen van accu’s of handmatig de stekker aansluiten, is er bij de Vector niet bij.

Tijd efficiëntie

De Vector autonome maairobot voor zonneparken is ontworpen om de tijdsefficiëntie te optimaliseren, waardoor sneller grasonderhoud in grote gebieden mogelijk is. Dankzij de nauwkeurige navigatiesystemen, geavanceerde sensoren en de software (algoritmen) is de Vector in staat om naadloos en autonoom te werken. Hierdoor is handmatige tussenkomst overbodig! De Vector kan 24/7, dus dag en nacht werken en kan daardoor ingezet worden in de periodes met weinig mensen op het park om de efficiëntie te maximaliseren. Onze autonome maaier heeft GPS-tracking en kaartfuncties (routes) en is daardoor in staat de routes verder te optimaliseren. Dit zorgt voor een uitgebreide dekking van het zonnepark, waardoor overlappingen worden geminimaliseerd en de maaitijd wordt verkort.

Onderhoud autonome maaimachine op zonneparken

De Vector WD2.0 autonome maaier heeft minder onderhoud nodig in vergelijking met traditionele maaimachines. Wat wel regelmatig moet gebeuren is reiniging, mes slijpen of vervangen en inspectie van mechanische onderdelen. De verminderde complexiteit van de autonome maaier, in combinatie met de geavanceerde sensortechnologieën en software welke op afstand wordt geüpdatet, vertaalt zich lagere onderhoudskosten en meer uptime voor grasonderhoud in zonneparken.

Slimme monitoring en controle

De Vector autonome werktuigdrager beschikt over slimme bewakings- en besturingsmogelijkheden, waardoor zonnepark beheerders de werkzaamheden op afstand kunnen bewaken en beheren. Realtime gegevens over maaivoortgang, batterijniveaus en mogelijke problemen zijn via de mobiel of op desktop te volgen.

Mulchen gras maairobot Vector Machines

 

Milieu-impact autonome maaimachines

De toepassing van autonome maaiers bij grasonderhoud op zonneparken biedt niet alleen operationele efficiëntie, maar brengt ook voordelen voor het milieu met zich mee. Managers van zonneparken zijn steeds meer geïnteresseerd in het begrijpen van de positieve milieu-impact van autonoom maaien. Denk hierbij aan voordelen als verminderde emissies, minimale geluidsoverlast, milieuvriendelijke maaipraktijken en de impact op lokale ecosystemen en biodiversiteit.

Emissie vrij grasonderhoud met de Vector

Het belangrijkste milieuvoordeel van de Vector autonome maaimachine is de vermindering van uitstoot in vergelijking met traditionele gasmaaiers. Omdat de Vector WD2.0 wordt aangedreven door accu’s (batterijen) produceren ze geen directe uitstoot tijdens hun werking. Door apparatuur op fossiele brandstoffen te vervangen door dit milieuvriendelijke alternatief, zullen zonneparken bijdragen aan het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, het beperken van de klimaatverandering en het creëren van een schonere en duurzamere omgeving.

Minimale geluidsoverlast

Een autonome maaimachine is een stiller alternatief voor traditionele maaiers en verminderen de geluidsoverlast in de buurt van zonneparken. De Vector werkt met aanzienlijk lagere decibelniveaus in vergelijking met maaiers op benzine. Deze vermindering van geluidsoverlast komt niet alleen ten goede aan de werknemers en nabijgelegen gemeenschappen, maar helpt ook de rust van de omgeving te behouden, de verstoring van dieren in het wild tot een minimum te beperken en de algehele kwaliteit van leven te verbeteren. Lees meer waarom autonome werktuigdragers met een maaidek een positieve bijdrage aan de wereld leveren.

Kwaliteit van het gras

De Vector maait het gras vaker dan tweemaal per jaar, wat bij traditioneel grasonderhoud op zonneparken nu nog gebeurt. Dit betekent dat het gras gemulcht worden. Mulchen helpt vocht vast te houden, onderdrukt onkruidgroei en verbetert de gezondheid van de bodem, waardoor de behoefte aan chemische meststoffen wordt verminderd en de algehele duurzaamheid van het grasonderhoud wordt verbeterd. Mulchen zorgt dus voor natuurlijke bemesting. Bovendien elimineert de afwezigheid van brandstof aangedreven maaiers het risico van brandstofverspilling en de daarmee samenhangende bodem- en waterverontreiniging.

Bodemgezondheid en erosiebestrijding

Het behoud van een gezonde grasmat op zonneparken is cruciaal voor het behoud van de bodemgezondheid en het voorkomen van erosie. Autonome maaiers dragen bij aan bodembehoud door gelijkmatig en consistent maaien te bevorderen, bodemverdichting te verminderen en de groei van een dichte en veerkrachtige grasmat mogelijk te maken. Dit helpt op zijn beurt erosie door wind en wegstromend water te voorkomen, de bodem te beschermen tegen aantasting en de integriteit van het zonnepark te behouden.