Voordelen autonoom maaien | Waarom autonoom maaien

Voordelen Autonoom Grasmaaien | Waarom Autonome Maaimachine Grote Oppervlakten | Vector Machines

In de afgelopen jaren hebben autonome maaiers een enorme opmars gemaakt in de wereld van tuinonderhoud. Deze slimme machines zijn in staat om zelfstandig het gazon te maaien zonder enige menselijke tussenkomst. Wij leveren en produceren professionele autonome maaimachines voor grote terreinen. Het gebruik van deze autonome maaiers biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van traditionele grasmaaiers. In deze blogpost zullen we een aantal van deze voordelen bespreken en uitleggen waarom autonoom maaien een slimme investering is. Lees verder en ontdek waarom autonoom maaien de toekomst van grasonderhoud op grote terreinen is.

Autonome maaiers besparen arbeid

Met stip op één staat de besparing: autonome maaiers besparen veel arbeidsuren. De machines draaien in principe 24/7 op basis van een ingesteld maaischema. Waar de stijging van arbeidskosten de afgelopen jaren een veel gehoord argument was, horen we nu steeds vaker dat op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt het bijna onmogelijk wordt nog de juiste werknemers te vinden. De oplossing? De autonome maaimachine.

Autonome maaiers delen wij op in professionele maairobot voor zonneparken en boomkwekerijen of juist rechte banen maaien op sportvelden als voetbalvelden of golfbanen.

Autonome maaiers maaien efficiënt

We willen allemaal zo veel mogelijk doen in zo weinig mogelijk tijd, oftewel: we willen efficiënt werken. Zelfrijdende maaiers werken een vooraf ingegeven traject af. Op basis van de ingegeven coördinaten berekend de machine de meest optimale manier van maaien op het terrein, waardoor het maaien zeer efficiënt gebeurd.

Betere graskwaliteit autonoom maaien

Doordat de maairobot efficiënt werkt, kan de robot een terrein vaker maaien en wordt het gras korter afgesneden. Dit komt een stevige gezonde grasmat ten goede, wat er voor zorgt dat de bodem beter te bereiden is door andere machines die nodig zijn op de locaties.

Consistentie is essentieel om de grasmat er goed uit te laten zien. Het geprogrammeerde maaipatroon van een robotmaaier is ontworpen om het hele terrein te bestrijken en door per maaironde de machine onder een andere hoek te laten werken wordt spoorvorming in het terrein voorkomen. Door dit versporen wordt verdichting van de grond bovendien voorkomen waardoor regenwater beter kan worden afgevoerd naar de bodem.

Robotmaaiers zijn beter voor het milieu

Anno 2023 wordt er gelukkig ook gekeken naar kwaliteit. Niet alleen naar kwaliteit van het gras, maar ook van het milieu in het algemeen. Net als alle andere elektrische gereedschappen zijn autonome maaiers een milieuvriendelijke manier om gras te maaien. Benzine-aangedreven maaiers bieden een reeks problemen die worden opgelost door elektrisch te gaan. Brandstof aangedreven gereedschap draagt bij aan de opbouw van uitstoot naar de atmosfeer en is schadelijk  bij inademing. Lekkages van oliën en brandstoffen kunnen het terrein en grondwater vervuilen.

Milieu-impact

Elektrische maaiers vormen een milieuvriendelijk alternatief voor brandstofmachine. Ze verminderen de milieu-impact op het te maaien terrein en de directe omgeving. Dit kan ook positieve invloed hebben op het vergunning traject voor de aanleg van bijvoorbeeld zonneparken. Door aan te geven dat het maaien CO2 neutraal plaatsvind kan een vergunning eerder verleend worden. Eerder schreven we al een artikel over de meerwaarde van een autonome maaimachine voor zonneparken.

Zelfrijdende maaimachines zijn stil

Autonome maaimachines hebben nog een ander voordeel ten opzichte van traditionele grasmaaiers; ze zijn veel stiller dan brandstofmachines waardoor een machine ook hiermee minder impact heeft op de omgeving.

Autonome maairobot golfbaan | Zelfrijdende maaimachine Golfbanen | Vector Machines

Autonome maaimachine diervriendelijk

Dat geldt niet alleen voor mensen die zich in de omgeving bevinden, maar ook voor de dieren. Omdat een autonome maaier zich stiller en langzamer beweegt dan een handbediende machine, veroorzaakt deze minder overlast en schrikeffect bij dieren op zonneparken, golfbanen en in boomkwekerijen. Ervaring leert dat een betrekkelijk langzaam en met constante snelheid rijdende machine snel tot gewenning leidt.

’s Nachts gras maaien

Terugkomend op het stukje efficiëntie: je hoeft je met een (stille) autonome maairobot geen zorgen te maken dat je de omgeving verstoort. De zelfrijdende maaierrobots kunnen juist uitstekend ’s nachts draaien. Daarmee wordt de machine nog efficiënter.

Autonome maaiers bevorderen een gezonde grasmat

Onze autonome Vector beschikt over speciale messen die een luchtstroom creëren waarbij het gras omhoog wordt gezogen en langer in het maaidek blijft, wat leidt tot optimaal mulchen. Hierdoor wordt het gras goed fijngesneden en tussen het gemaaide gras gelegd. Eerder schreven we al een artikel over mulchen en autonoom grasmaaien.

Omdat maairobots vaker werken dan traditionele maaiers, maaien ze kleiner maaisel. De speciale vleugel messen draaien sneller (tot 3500 toeren), wat resulteert in fijner maaisel dan bij de meeste traditionele mulchmaaiers.

Het mulchen van gemaaid gras kan de gezondheid van het terrein enorm ten goede komen. Het is namelijk zo dat wanneer je grasmaaisel ongesneden op het terrein achterlaat, dit zal lijden tot vorming van een laag dood gras die bovenop de grond ligt. Deze extra laag voorkomt dat voedingsstoffen naar de bodem zakken en regenwater minder goed afgevoerd wordt. Kortom, je graskwaliteit gaat omlaag wat je natuurlijk wilt voorkomen.

Zelfrijdende elektrische maaiers hebben weinig onderhoud nodig

Nooit meer olie verversen, geen benzine om bij te vullen, er zijn geen filters om te vervangen. Kortom, autonome maaiers hebben weinig onderhoud nodig: af en toe het maaidek schoonmaken, en zo nu en dan de messen vervangen en je kan zo meer dan 10 jaar een machine gebruiken. Daarna kunnen ze eventueel volledig gereviseerd worden (incl. de accu’s) waardoor ze als refurbished zelfrijdende maaiers hun tweede leven kunnen beginnen. Beter voor het milieu en volledig passend in de circulaire gedachte.